Razvoj Brodosplita: Počeli s projektom izgradnje dva suha doka

Realizacijom izgradnje suhih dokova, tehničko – tehnološka sposobnost Brodosplita podigla bi se na značajno viši nivo, pojednostavnila i ubrzala gradnja brodova, te povećala konkurentnost brodogradilišta.

Brodosplit_suhi_dok_006

U Brodosplitu su izradili idejnu dokumentaciju; vizualizaciju za daljnju razradu i razvoj projekta koji ovisi o mnogim preduvjetima: izradi nacionalnog programa ili strategije financiranja velike hrvatske brodogradnje, mogućnosti gradnje na pomorskom dobru luke posebne namjene, financiranju projekta, kapacitetima, konkurentnosti itd.

Radi se o dva doka, jedan je dimenzija 200 metara duljine, 45 metara širine i 10 metara dubine, a bio bi zatvorenog tipa s čeličnom konstrukcijom i nalazio bi se na tzv. Malom mulu, pored prvog navoza. Drugi dok duljine je 100 metara, širine 18 metara i dubine 9 metara, a nalazio bi se u zatvorenoj hali Brodogradilišta specijalnih objekata. Predviđeno je da se u njima grade vojni brodovi, jahte, putnički brodovi i brodovi za krstarenja.

Brodosplit_suhi_dok_004

Trenutno se na obje lokacije obavljaju geotehnički istražni radovi koje provodi licencirana tvrtka Geotech d.o.o. iz Rijeke, specijalizirana za geotehnička istraživanja i ispitivanja, projektiranje, nadzor i savjetovanje u geotehničkom inženjerstvu, nakon čega će biti izrađen elaborat i zatražena lokacijska i građevinska dozvola.

Nakon što se ispune svi preduvjeti za realizaciju projekta, procijenjeno vrijeme gradnje je od 2,5 do 3 godine.

Radi se o značajnim investicijama od više desetaka milijuna eura.

 

 

 

Istražni radovi za suhi dok u Brodosplitu

2018 © Geotech d.o.o.

Brodogradilište Brodosplit smješteno je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u sjevernom dijelu grada Splita, točnije na sjevernoj obali Splitskog poluotoka, u Kaštelanskom zaljevu. Brodogradilište proizvodi vojna i civilna plovila te se prostire na površini od 560.000 četvornih metara.

Predviđa se izgradnja suhog doka pokraj postojećeg navoza na „Malom mulu“ dimenzija 200 m duljine, 45 m širine i 8 m dubine te izgradnja suhog doka u zatvorenoj hali Brodogradilišta specijalnih objekata (BSO-a), dimenzija 100 m duljine, 18 m širine i 7 m dubine. Suhi dok je ukopan u obalu, a od vanjskog dijela odvojen posebnim nepropusnim vratima. Za planirani zahvat predviđeno je ukopavanje od 7 m u postojeći teren. U ovakav tip doka, postepeno se propušta morska voda i u trenutku kada brod zapliva, otvaraju se ustave i brod isplovljava.

U suhim dokovima nije potrebno izvoditi pripreme za porinuće kao ni obavljati operacije dokovanja čime su izbjegnute opasnosti oštećenja broda. Dno suhog doka ima manji pad prema pomičnim vratima zbog lakšeg otjecanja vode. Postoji više vrsta suhih dokova koji imaju vrata na oba kraja doka, kao i dokovi s poprečnim i uzdužnim vratima unutar suhog bazena.

Trenutno ni jedno brodogradilište u Hrvatskoj nema suhe dokove za gradnju brodova, već se služe navozima. Realizacija izgradnje suhog doka omogućit će podizanje tehničko-tehnoloških kapaciteta i sposobnosti brodogradilišta, budući da brodogradnja na čvrstim suhim dokovima omogućuje jednostavnije i brže dovršavanje procesa gradnje.

Za potrebe izgradnje suhog doka na lokaciji Brodosplit – Mali Mul te specijalnih objekata (BSO), pristupilo se geotehničkim i inženjerskogeološkim istraživanjima i ispitivanjima. Izvedene su dvije rotacijske bušotine, ukupne duljine 27 metara na lokaciji Mali Mul, te dvije bušotine ukupne duljine 30,0 m na lokaciji suhog doka u zatvorenoj hali brodogradilišta specijalnih objekata.

izgradnje suhog doka na lokaciji Brodosplit

Geotehnički i inženjerskogeološki radovi obuhvatili su geotehničku prospekciju i inženjerskogeološko kartiranje lokacije, pregled i determinaciju bušaćih profila te izradu geotehničkih presjeka terena i geotehničkih profila bušotina. U sklopu inženjerskogeološkog kartiranja lokacije provedena je i geološka prospekcija šireg predmetnog područja s osvrtom na morfologiju i aktivne geomorfološke procese. Paralelno s inženjerskogeološkim kartiranjem terena i determinacijom bušaćih jezgri provedena je i geotehnička prospekcija, radi utvrđivanja geotehničkih jedinica istovrsnih fizikalno-mehaničkih karakteristika.

Geotehničkim istraživačkim radovima ustanovljeno je da su geotehnički profil na obje lokacije sastavljeni od četiri geotehničke jedinice koje predstavljaju naslage nabačaja te jako trošnih, srednje do slabo trošnih i svježih eocenskih klastita.

Geotehnički istražni radovi za suhi dok u brodosplitu

Prije početka izvedbe radova bit će potrebno izraditi projekt osiguranja građevne jame kojim će se osigurati bokovi konstrukcije i iskopa u koje će biti uključen i proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti s ugrađenim elementima zaštite. Građevnu jamu potrebno je izvesti u suhim uvjetima. Također, kroz projektnu dokumentaciju bit će potrebno obraditi i temeljenje budućeg objekta.

Odgovori

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.