BRODOSPLIT Laboratorij

BRODOSPLIT laboratorijPočetak laboratorijskih ispitivanja u Brodosplitu datira još od daleke 1949. godine kada su kemijska ispitivanja postala sastavni dio procesa rada u Ljevaonici. Mehanička ispitivanja materijala započela su nabavkom kidalice 1953.godine, prvenstveno za potrebe Tvornice dizel motora. Kontrola materijala i zavara metodama bez razaranja usvojena je 1958. godine formiranjem “stanice za kontrolu vara”.

Navedena ispitivanja su širila svoj opseg i modernizirala se u skladu s razvojem Brodosplita i njegovog proizvodnog programa. Po osnivanju Instituta početkom 80-tih godina prošlog stoljeća, Laboratorij je postavljen kao mjesto usluga znanstveno-istraživačkog rada, ali istovremeno kao i centralna jedinica za ispitivanja i mjerenja za potrebe proizvodnog procesa u Brodosplitu.

Danas je Laboratorij osposobljen za izvođenje sveobuhvatnih ispitivanja za potrebe proizvodnje, a ujedno je dostignut neophodan nivo za laboratorijsku podršku realizaciji istraživačko-razvojnih projekata. Zbog toga, Služba kvalitete već dugi niz godina ima status odobrene uslužne tvrtke od strane Hrvatskog registra brodova za niže navedene laboratorijske aktivnosti, koje se provode u skladu s propisanim hrvatskim, europskim ili međunarodnim normama.

KBR Laboratorij za kontrolu bez razaranja

– ispitivanje materijala i zavarenih spojeva ultrazvukom
– ispitivanje materijala i zavarenih spojeva magnetskim česticama
– ispitivanje materijala i zavarenih spojeva penetrantskim tekućinama
– radiografsko ispitivanje materijala i zavarenih spojeva
– mjerenje debljina elemenata strukture brodskog trupa

Priprema RTG aparata za snimanje na novogradnji i osiguranje prostora
Priprema RTG aparata za snimanje na novogradnji i osiguranje prostora

Posebna pažnja poklanja se obuci i stručnom usavršavanju kadra, tako da su svi operateri osposobljeni prema zahtjevima norme HRN EN 473.

Visoku razinu stručnosti i profesionalnosti pri ispitivanju potvrdilo je niz klasifikacijskih društava i inspektorskih organa iz zemlje i inozemstva.

BRODOSPLIT Laboratorij - UZ ispitivanje zavara metodom PA+TOFD.jpg - FOTO škveranka
Ultrazvučno ispitivanje zavara metodom PA+TOFD (Time of Flight Diffraction) Uređaj je kupljen za potrebe ultrazvučnog ispitivanja kvalitete zavara, kao ravnopravne metode s RTG-om, a omogućava KBR ispitivanja bez opasnosti za okolinu, jer ne emitira zračenja, pa radno područje ne zahtijeva evakuaciju te je pogodan za rad u svim smjenama.

Mehanički laboratorij

– ispitivanje mehaničkih i tehnoloških svojstava materijala
– ispitivanje čvrstoće i žilavosti na instrumentaliziranim uređajima
– tenzometrijsko mjerenje deformacija (naprezanja) na konstrukcijama pomoću mjernih traka (dizalice, posude pod pritiskom i sl.)
– mjerenje zaostalih naprezanja metodom bušenja provrta i mjernim rozetama
– izrada standardnih epruveta za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala

Vlačna ispitivanja materijala pri sobnoj temperaturi kao i ispitivanje tehnoloških svojstava materijala, obavljaju se na univerzalnoj kidalici kapaciteta 600 kN. Udarna žilavost se ispituje pri sobnoj i sniženim temperaturama, na Charpy-evom batu kapaciteta 300 Nm. Za ispitivanje tvrdoće na raspolaganju je stacionarni kombinirani uređaj po Brinellu i Rockwellu, te oprema za ispitivanje po metodi Poldy.

U sklopu ovog laboratorija djeluje specijalizirana radionica za izradu epruveta, što uz činjenicu da je laboratorijski prostor klimatiziran te da se uređaji redovito periodično pregledavaju od strane ovlaštene institucije (FSB-Zagreb), omogućava visoku pouzdanost i uske granice rasipanja rezultata.

Ispitivanje konstrukcija i proizvoda (dizalica, posuda pod pritiskom, itd.) u realnim uvjetima, mjerenjem deformacija odnosno određivanjem naprezanja, izvodi se tenzometrijskim postupkom, lijepljenjem mjernih traka na ispitni objekt i njihovim spajanjem s višekanalnim mjernim uređajem.

Kemijsko-metalografski laboratorij

Djelatnost kemijskog laboratorija je od samog osnutka bila usko vezana s radom Ljevaonice. Kemijske analize tijekom procesa lijevanja i nakon njega, te ispitivanje pijeska za izradu kalupa i kaluparskih mješavina bitan su faktor u osiguranju kvalitete odljevaka. Razvoj laboratorija slijedio je potrebe proizvodnog procesa u Brodosplitu, usvajala su se nova i usavršavala postojeća ispitivanja, oprema se modernizirala, tako da laboratorij danas za Brodosplit i vanjske korisnike vrši sljedeća ispitivanja:

Brodosplit LABORATORIJ - Mjerenje čistoće hidrauličkih ulja
Mjerenje čistoće hidrauličkih ulja

– ispitivanje kemijskog sastava sivog i nodularnog lijeva, legiranih i nelegiranih čelika, te obojenih metala
– ispitivanje fizikalno-kemijskih svojstava ulja, goriva, maziva
– određivanje broja krutih čestica u hidrauličkom ulju i drugim tekućinama prema prema ISO 4406
– ispitivanje napojne i kotlovske vode
– ispitivanje ljevačkog pijeska, smole, katalizatora, kalupne mješavine i koksa
– izvođenje kemijskog tretmana brodskih cjevovoda cirkulacijom smjese kiselina, ovisno o materijalu cijevi, u svrhu čišćenja njihove unutrašnjost od produkata korozije

Djelatnost metalografskog laboratorija je izvođenje metalografskih analiza sivog i nodularnog lijeva, čelika i obojenih metala.

Određivanje ugljika i sumpora u raznim vrstama čelika, sivog i nodularnog lijeva na uređaju ELTRA CS 800
Određivanje ugljika i sumpora u raznim vrstama čelika, sivog i nodularnog lijeva na uređaju ELTRA CS 800

Metalografske analize lijeva se vrše kontinuirano u svrhu provjere i osiguranja kvalitete odljevaka, kao i usavršavanja tehnologije lijevanja. Metalografske analize čelika vrše se radi utvrđivanja strukturnih promjena uslijed provedenih toplinskih obrada, pri raznim ekspertizama i prema zahtjevima naručioca.

Također se vrši izrada makroizbrusaka zavarenih spojeva, za potrebe atestacije postupaka zavarivanja.

Peć za žarenje - Brodosplit Laboratorij
Peć za žarenje

Laboratorij za antikorozivnu zaštitu

Laboratorij za antikorozivnu zaštitu provodi laboratorijska i terenska ispitivanja pri provođenju zaštite od korozije čeličnih konstrukcija primjenom premaza, počevši od inspekcije pripreme čelične podloge:
– određivanje stupnja uklanjanja hrđe i okujine
– mjerenje profila hrapavosti površine
– određivanje koncentracije u vodi topljivih soli (Bresle metoda)

kontrole mikroklimatskih uvjeta:
– mjerenje relativne vlažnosti zraka, temperature podloge i točke rosišta

i kontrole svojstava prevlaka:
– mjerenje debljine prevlake (metalnih i nemetalnih prevlaka)
– ispitivanje poroznosti prevlaka
– ispitivanje čvrstoće prianjanja (adhezije) prevlake za podlogu (pull-off test).

Laboratorijski se ispituju svojstva metalnih i nemetalnih abraziva za čišćenje čeličnih površina mlazom:
– određivanje raspodjele veličine čestica
– ispitivanje mikrotvrdoće po Vickersu
– određivanje koncentracije soli topljivih u vodi mjerenjem vodljivosti
– određivanje sadržaja vlage.

Laboratorij za antikorozivnu zaštitu također provodi i mjerenje potencijala katodne zaštite podvodnog trupa.

Pored toga ispituju se fizikalna svojstva premaza:
– određivanje volumnog sadržaja suhe tvari
– određivanje gustoće boje
– ispitivanje vremena sušenja premaza.

Ispitivanja provodi kvalificirana osoba s iskustvom u praćenju svih stadija provođenja zaštite i s položenim Frosio certifikatom Level III (red). Testovi i ispitivanja koja se obavljaju odgovaraju standardnim propisima (ISO, ASTM, SSPC, HRN, SB).

AKZ laboratorij 12345
1. KONDUKTOMETAR
– Expertus LF-T 3001-1
Instrument za mjerenje vodljivosti i određivanje koncentracije u vodi topljivih soli (Bresle metoda)

2. ELCOMETER set
– Elcometer 319
Instrument za mjerenje uvjeta okoline (temperatura površine, relativna vlažnost i temperatura rosišta)
– Elcometer 456
Instrument za mjerenje debljine suhog filma premaza
– Elcometer 224
Digitalni instrument za mjerenje hrapavosti površine

3. PROFILOMETAR
– Hommel Tester T1000 E
Uređaj za mjerenje hrapavosti površine (Ra, Rz, Rmax)

4. PAT Model GM01
Hidraulički instrument za ispitivanje adhezije (prionjivosti) premaza

5. ERICHSEN 509
Instrument za određivanje vremena sušenja premaza

Laboratorij za zavarivanje

Važan segment djelovanja laboratorija je izobrazba zavarivačkog kadra, koja se realizira održavanjem tečajeva za različite postupke zavarivanja:

– ručno-elektrolučno zavarivanje (REL)
– zavarivanje u zaštitnoj atmosferi argona netaljivom elektrodom (TIG)
– zavarivanje u zaštitnoj atmosferi argona taljivom elektrodom (MIG)
– zavarivanje u zaštitnoj atmosferi CO2 taljivom elektrodom (MAG)

Osim provjere stručne osposobljenosti zavarivača, također se vrši atestacija postupaka zavarivanja prema pravilima klasifikacijskih društava i drugim standardima pod nadzorom HRB-a ili drugih ovlaštenih institucija.

Nova zavarivačka oprema u pravilu se testira u Laboratoriju, a ujedno se vrši i obuka za operatere na opremi ili novim uređajima za zavarivanje.
U Laboratoriju se testiraju sve vrste dodatnih materijala za zavarivanje, prije korištenja u pogonima.

Laboratorij zapošljava i IWE/EWE dipl.ing. za zavarivanje, koji među ostalim poslovima koje obavlja kao npr. projektiranje tehnologije izrade zavarenih konstrukcija, tehnoloških procesa zavarivanja i srodnih tehnika, može biti i odgovorna osoba za zavarivanje prema drugim tvrtkama.

Zavarivanje superduplexa TIG postupkom
Zavarivanje superduplexa TIG postupkom
Brodosplit - Zavarivanje superduplexa MIG postupkom - FOTO Škveranka
Zavarivanje superduplexa MIG postupkom

BRODOSPLIT – LABORATORIJ d.o.o.

SLUŽBA KVALITETE

Hrvatska, Split, Put Supavla 21, P.P. 517

E-mail: uprava@brodosplit.hr

One thought on “BRODOSPLIT Laboratorij

Odgovori

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.